Contact Details

Address: S.R. No 28 Near R.K. Puram Society Munjabawasti Tingre Nagar Lane-13 Gokul Nagar Munjaba Vasti, Dhanori Pune, Maharashtra

Phone: +91 98678 79914

Email: makkani95@yahoo.co.in

Working Days/Hours: Mon-Sat: 10:00 AM – 07:00 PM
Sun: Closed

Contact Details

Address: Wagheshvar Washing Center, 1989, Nagar Rd, Aple Ghar Society, Tulaja Bhawani Nagar, Kharadi, Pune, Maharashtra 411014

Phone: +91 73859 25445

Email: makkani95@yahoo.co.in

Working Days/Hours: Mon-Sun: 10:00 AM – 10:00 PM